JIC izziņo neformālās izglītības apmācību ciklu jauniešiem “Jauno līderu skola”

By 15. janvāris, 2021 janvāris 21st, 2021 Aktualitātes, Blogs, Tuvākie pasākumi

25.janvārī plkst.17.00 platformā ZOOM norisināsies pirmās apmācības no neformālās izglītības cikla jauniešiem “Jauno līderu skola”. Pirmās nodarības tēma – Pētīšanas metodes. Ko grib citi jaunieši un kas viņiem vajadzīgs?

Šajās apmācībās Skolēnu pašpārvalžu līderu grupas, Jūrmalas jauniešu domes pārstāvjiem un jauniešiem, kuri ir ieinteresēti iesaistīties jauniešu interešu aizstāvniecībā Jūrmalā, būs iespēja apgūt praktiskas zināšanas par to, kā izzināt citu jauniešu vēlmes un intereses, kādas metodes pielietot un kā kvalitatīvi apstrādāt un izmantot iegūto informāciju. Apmācību mērķis ir ne tikai dot jauniešiem zināšanas, kuras viņi varēs izmantot nākotnē, bet arī veicināt savstarpējo sadarbību, interesi par lēmumpieņemšanas procesiem un nostiprināt piederības izjūtu interešu grupām, motivējot uz turpmāko interesi līdzdarboties.

Lai apmācības par gana nopietno tēmu būtu tīkamas jauniešiem un informācija tiktu pasniegta radošā veidā, apmācības vadīs Latvijas Jaunatnes padomes prezidente un jauniešu organizācijas “Piedzīvojuma gars” valdes locekle – Ilze Bergmane.

Ja Tu aktīvi darbojies Skolēnu pašpārvalžu līderu grupā vai Jūrmalas jauniešu domē, vai domā, ka vēlētos pievienoties kādai no šīm jauniešu grupām un iesaistīties Jūrmalas jauniešu interešu izzināšanā un aizstāvniecībā, piesakies jau tagad un tiekamies 25.janvārī – http://bit.ly/petisanasmetodes. Šī būs iespēja ne tikai gūt jaunas, praktiski noderīgas zināšanas, bet arī pavadīt laiku ar lieliskiem jauniešim un iegūt jaunus draugus un kontaktus.

Šīs apmācības ir daļa no Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) jaunā IZM Valsts programmas projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms”. Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalas pilsētā, attīstot ilgtspējīgu starpinstitūciju sadarbības tīklu, lai nodrošinātu kvalitatīvu jauniešu līdzdalības mehānismu pašvaldībā. Ar projektu plānots pilnveidot līdzdalības mehānismu, nodrošinot, ka jauniešiem pašvaldībā, jo īpaši izglītības iestādēs, ir tiesības, resursi, vieta un iespējas, kā arī nepieciešamais atbalsts, lai iesaistītos un ietekmētu lēmumus, aktīvi piedalītos procesos, kuru mērķis ir veidot labāku sabiedrību. Lai veicinātu projekta mērķu sasniegšanu, tiks realizētas 10 Skolēnu pašpārvalžu līderu grupas tikšanās, 3 jauniešu neformālās izglītības apmācības (nākamās martā un maijā), 2 jauniešu līderu grupu koordinatoru un mentoru tikšanās/apmācības, pieredzes apmaiņas brauciens uz citu pašvaldību un divu dienu vasaras neformālās izglītības jauniešu un jauniešu grupu koordinatoru kopīgs seminārs. Tiks izstrādāts metodoloģiskais materiāls “Kā kļūt par labāko pašpārvaldes koordinātoru”.


Projekts ”Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” ietvaros tiek īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējumu.