Noslēdzot projektu ”Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms”, kas īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžetu, izgatavojām
🥳 informatīvu materiālu Jūrmalas izglītības iestādēm par pašpārvalžu darbu 🥳
Plakātā iekļauta informācija, ko ieguvām jauniešu Forumā “Piešķil jaudu!”:
💡 diskusijas materiāls par to, kādam jābūt pašpārvaldes koordinatoram;
💡 skolu pieredzes stāsti par darbu 2021.mācību gadā;
un skolēnu pašpārvalžu Līderu grupas 2020./2021.gada vīzija par to, kādas ir SP Līderu grupas funkcijas.

💡 Tāpat tajā norādīts, kas ir Jūrmalas skolēnu pašpārvalžu līderu grupa un kā tā darbojas, kā arī 10 ieteikumi, kā kļūt par labāko skolēnu pašpārvaldes koordinatoru.
🤓 Katra izglītības iestāde saņems savu plakāta drukāto versiju, ko izvietot pašpārvaldes darba kabinetā un katru gadu pārrunājot pašpārvalžu iespējamos darbības virzienus.