Jūrmalas Jauniešu māju gaidot

By 8. maijs, 2020 jūnijs 16th, 2020 Aktualitātes, Blogs

Cītigi sekojam līdzi aktualitātēm saistībā ar mūsu sen lolotās jaunās mājvietas izveidi – Jūrmalas jauniešu māju Kauguros.

Esam soli tuvāk ēkas celtniecības procesam – Jūrmalas pilsētas dome izsludinājusi konkursu par būvdarbu veikšanu.

Projekta ietvaros tiks izveidots Atpūtas parks 3,8 hektāru platībā, šajā teritorijā izbūvējot Jauniešu māju, ēkas komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai un pilsētas atpūtas parka teritoriju, kas piemērota daudzfunkcionālām sabiedriskām aktivitātēm – kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanai, tirdzniecības vietu nodrošināšanai, sporta un aktīvās atpūtas aktivitātēm, jauniešu interešu un profesionālās ievirzes apmācību organizēšanai un citām funkcijām.

Atgādinām, ka līdz ēkas uzbūvei, beidzoties ārkārtas situācijai valstī, jaunieši vienmēr laipni gaidīti Jaunatnes iniciatīvu centra telpās Raiņa – 50.

Projekts tiek īstenots ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros”, Nr.3.3.1.0/19/I/003 ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Plašāk lasi -> https://www.db.lv/zinas/kauguros-par-75-miljoniem-eiro-veidos-parku-un-jauniesu-maju-496347

Rakstīt komentāru